Loading...
image
image
image

AirBnB

En skulptur om synlig usynlig bebyggelse på Kaupang i Larvik. Organisering av samfunn og boligområde før og nå.

Invisible Kaupang:
I år 800 var Kaupang i Larvik stedet for Norges første dannelse av et bysamfunn. Tidligere var det kun spredt bebyggelse i Norge og arkeologiske undersøkelser, ledet av Charlotte Blindheim fra1952, avdekket spor av bolighus, brygger, graver organisert som by. Norges første by.
Vannstanden var da 3 meter høyere enn i dag og de tydelige funnene av husstolper viser plasseringen av husene ved Kaupangkilen med brygger til skip. Kaupang var en av vikingenes viktigste byer og handelsdteder i vikingtiden. De andre handelsstedene var Hedeby i Danmark, Birka i Sverige. I løpet av de 130 byen varte(år 800-930) har det stått ca 100 hus på Kaupang. Kaupang hadde også sin gravplass og det er funnet båtformede kvinnegraver med hest, treller, våpen, smykker og husgeråd som vikingkvinnene hadde behov for i sitt neste liv. Bylivet opphørte brått i år 930 og arkeologene har ikke funnet spor av byliv på Kaupang etter år 930.

Visible Kaupang: I dag er det boligbebyggelse, hytter og jordbruksområder som du ser når du kommer til Kaupang. Kommunen har kjøpt et bolighus som brukes til formidling med begrenset åpningstid. Ved steinsettingen fra et par av gravene er et skilt som viser at vannstanden er 3 meter lavere enn i år 800, så kilene er grunne og det er større avstand til ut til sjøen, flytebryggene og båtliv i Viksfjord.

Skipsleden og ferge til Danmark ligger 7km vestover i Larviksfjorden, nær Larvik bys sentrum, med torget, gjestehavn og buss og togstasjon. I dag har Larvik kommune nesten 45 000 innbyggere og på Kaupang står det ca 40 hus.
Restriksjoner og regulering av området gjør at myndighetene legger stramme rammer for bebyggelse på Kaupang og gir andre levekår og fremtidsmuligheter for folket på Kaupang enn ellers i Norge. Visible - invisible.

Student :
Anniken Gilbert
Year :
2017
Duration :
summer course