Loading...

Fra New York til Notodden; Internasjonalt kurs Art in Nature/Environmental Art ved USN:

Land art eller jordkunst vokste frem mot slutten av 1960 tallet som en reaksjon mot den tradisjonelle galleri settingen og de begrensninger det ga kunstneren i form av kommersialisering og, anvendelse av virkemidler, og størrelsesforhold. En av grunntankene bak Kunst i Natur er at verket blir skapt i det henseende at det er forgjengelig, - det endres , oppløses og brytes ned i takt med naturens egne prosesser. For noen såkalte environmental artists ble det også en motreaksjon på tanken om det skulpturelle kunstverket udødelighet i stein eller bronse som like mye representerer noe evigvarende,- som forblir et minnesmerke over kunstneren .Forgjengelighet gjelder også for verkene som årlig blir skapt gjennom det årlige kurset Art in Nature/Environmental Art som blir arrangert i naturen like ved i Høgskolen Sørøst Norge.

Tre år på rad I fire intense uker i mai/juni har studenter fra studenter fra USA, Finland, Tyskland ,Danmark, England, Italia, England, Japan og Norge på et såkalt sommerkurs i land art i regi av Høgskolen i Sørøst- Norge.

Men Hva er egentlig Environmental Art/ Art in nature ?

Her benyttes begge begreper for å gi en tydeligere definisjon på betydning av denne praksis.

Kurs i Environmental Art/ Art in nature omhandler aktivitet av kunst- og designproduksjon ute i og i sterk relasjon til naturen, men kan også relateres til kontrasterende miljø som kulturlandskap.

Ute i det gitte miljøet eller naturen tar en utgangspunkt i de stedspesifikke egenskapene som landskap, naturmaterialer og problematikk knyttet til miljø og bærekraft ,for eksempel arbeider fremstilt fra resirkulert skogsavfall, stimulering av insekts mangfold etc. .Perspektiv i forhold til produksjonen av verk er ofte økologisk, miljørelatert ,sosialt, eller av politisk art etc. Ikke minst relaterer denne måten å arbeide kreativt på å stimulere til forholdet mellom mennesket og natur ,for natur fremstår som fremmedartet for mange yngre mennesker, for det er ikke alle som vokser opp med et forhold til skog og mark.

Kurs i Environmental Art/Art in Nature inviterer til arbeid med flerfaglige perspektiv fra vitenskap og filosofi, men ikke minst gir det trening i det skapende praksisfeltet, kunst og design og inkluderer ideutvikling, materialforståelse, verktøy, teknisk innsikt i forhold til konstruksjon og proporsjoner.

Så hva bringer utenlandsstudenter til å komme den lange veien fra New York, Rovaniemi eller Oxford for å delta på et internasjonalt land –art kurs i land art ved Høgskolen i Telemark i Notodden ,-fra senter til periferi?

De fleste studentene hadde bakgrunn fra kunst- og formingsfeltet. For de fleste var drivkraften det faglige aspektet med å arbeide med å realisere stedspesifikk kunst utendørs i typografisk attraktivt natur. En lokal grunneier lar studentene benytte et variert naturområde oppe ved Bråte tjønn i Notodden til å realisere sine kunst i natur verker. Attraksjonen er nettopp i denne periferien , landskapet med sine variasjoner,; høye snødekte fjell i horisonten, innsjø, elver og frodig skog i rikt monn. Norway in a nut shell for å låne et begrep fra turismen. Den skapende siden ved land art eller såkalt stedspesifikk kunst er aktiv og performativ ,- det gjelder å oppsøke uterommet / naturen og finne sitt eget spesielle sted.

Denne skapende kunstopplevelsen er på et vis interaktiv, og det fysiske aspektet virker samlende på gruppedynamikken, - alle har et mål , en agenda; å skape noe utendørs-art in nature.

Den sosiale siden ved et slikt kurs/workshop virker samlende,. Her treffes likesinnede fra ulike kulturer med vilje og skapertrang omkring temaet land art.

Attraksjonen var også for noen at kurset ble ledet av professor Stuart Ian Frost som selv arbeider aktivt med land art på et internasjonalt nivå , helt siden 1983.Han er den eneste fra Scandinavia som er en del av Centre of Art + Environment i Nevada Museum of Art . Nevada regnes gjerne som sted for land art som fenomen. Centre of Art+Environment fungerer som et arkiv , som arkiverer og tar vare på all dokumentasjon om land art som har betydning.

For de som får følge og delta i det internasjonale kurset i Art In Nature ved HSN Notodden på nært hold, blir det under noen hektiske uker som kurset varer produsert

arbeider med betydning og godt nivå. Flere av arbeidene som er blitt skapt har også hatt en idebasert og konseptuell tilnærming feks;

Bensinpumpen vel plassert i treet gav assosiasjoner til brensel, energi og forurensning ,men kanskje også en påminnelse om at naturen med sine egenskaper også kan gi oss mentalt påfyll.

En av deltagerne prøvde å formidle sin klaustrofobiske følelse for naturen ved å lage en boks av never i øyehøyde til å putte hodet inn i. Iscenesettelsen ble ekstra kontrastfylt ved å ikle seg selv med urbane feminine festkler.

Klær og territoriale grenser var også utgangspunktet til installasjonen av gule bukser på vannet.

Musikk fra suset i sivet ble understreket ved den lavmælte installasjonen med sugerørene inne i sivet i innsjøen. Inspirert fra Kadinsky er fargene og lengdene på rørene er lekent satt i system som på et instrument.

Rent didaktisk I vår teknologi dominerte hverdag kan arbeid med Land- art være som en motreaksjon til stillesittende aktiviteter. Ideene om uteskole har satt dype spor i pedagogikken og har preget norske læreplaner og norsk skole helt inn i vår tid. Fokus rettes mot anvendelse av kunnskap i livsnære, skapende og praktiske situasjoner enn reproduksjon av boklig kunnskap. Det er et mål at den didaktiske tilnærmingen til land art ikke bare handler om lettere estetiske tilnærmelser i ren Andy Goldsworthy ånd. De er så velbenyttede at de nærmest er blitt klisjeer. Nei, -land art er mer komplekst ,-det berører fra både , enviromental art og miljøproblematikk, eco art mot arkitektur, men også kan ha et bredere fundament i forhold til både konsept og materiale.

Globalt sett foregår det en rekke prosjekter der land art står i sentrum som utgangspunkt for Eco vennlige aktiviteter som fokuserer på miljø problematikk. I denne internasjonale sammenhengen er også kurset i Art in Nature ved Høgskolen i Sørøst Norge en aktør gjennom sine sommerkurs i environmental art.

Det som blir igjen etter at verket er forsvunnet er selve dokumentasjonen. Innen for Environmental Art utgjør billed dokumentasjon en essensiell del av verket. Denne kan finnes under www.artinnaturearchive.com